Size Chart

ตารางเทียบไซส์

คุณลูกค้าสามารถเปรียบเทียบไซส์ได้จากตารางด้านบน โดยเผื่อไซส์จากรอบอกจริงประมาณ 1-2 นิ้ว

เพื่อความชัวร์ ลูกค้าสามารถวัดไซส์จากเสื้อยืดปกติที่ลูกค้าสวมใส่อยู่ ว่ารอบอกเท่าไหร่แล้วมาเทียบจากตารางนี้ค่ะ